Regulamin

536655_185446958244237_1603203322_n  543050_183277658461167_1209172199_n  544877_187031428085790_1318153127_n

 •  W grze mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych osoby poniżej 18 roku życia oraz nie będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 • Do gry może służyć tylko sprzęt do paintballa. Używanie sprzętu innego niżdostarczony przez organizatora jest zabronione.
 • Atakowanie osób, zwierząt i przedmiotów nie będących celem gry jest zabronione.
 • Minimalna odległość z której wolno oddać strzał do gracza wynosi 6 metrów. Zmiany w tym punkcie mogą wprowadzić gracze na własną odpowiedzialność i tylko za zgodą wszystkich uczestników gry.
 • Walka wręcz jest zabroniona.
 • Gracz zostaje wyeliminowany z gry na podstawie:
 • -trafienia środkiem przeznaczonym do paintballa, pozostawiającym ślad farby;
 • -własnej deklaracji o wyłączeniu z gry, która raz podjęta nie może być cofnięta;
 •  Gracz wyeliminowany z gry nie zdejmując zabezpieczenia oczu podnosi wolną rękę wyprostowaną do góry, drugą rękę trzymającą marker, opuszcza lufę karabinka ku ziemi i w ten sposób, sprawnie i możliwie najkrótszą drogą opuszcza pole gry. Zabrania mu się odzywać w tym czasie do członków swojej drużyny i dawać im znaki. Trafienie w broń czy obuwie powoduje wyeliminowanie z gry.
 • Na polu gry mogą przebywać tylko osoby biorące udział w grze, sędziowie i osoby wyeliminowane z gry opuszczające jej pole.
 • Granice pola gry wyznacza sędzia. W przypadku niemożliwości ich wyznaczenia wskazany zostanie punkt neutralny, w którym przebywają osoby wyłączone z gry i postronne.
 • Osoby niebiorące udziału w grze, swoim zachowaniem nie powinny wpływać na jej przebieg.
 • Każdy z uczestników przed rozpoczęciem gry zostanie dodatkowo przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa (w szczególności ochrony oczu) oraz zapozna się z funkcjonowaniem sprzętu i podpisze oświadczenie.